• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Ventilatiesystemen

In grote lijnen zijn er vier ventilatiesystemen. In de nieuwbouw kom je voornamelijk de systemen C en D tegen. Bij oudere woningen wordt nog veel gebruikgemaakt van natuurlijke toevoer- en natuurlijke afvoersystemen; voornamelijk systeem A.

Ventilatiesysteem A

Systeem A is gebaseerd op een natuurlijke luchttoevoer en -afvoer. De lucht komt de woning binnen via roosters, kieren en spleten en verlaat deze ook weer op natuurlijke wijze. Oudere huizen worden vaak natuurlijk geventileerd.

Overzicht van systeem A producten

Ventilatiesysteem B

De basis van systeem B is een mechanische luchttoevoer en een natuurlijke afvoer. Door lucht mechanisch toe te voeren ontstaat overdruk in de woning, via roosters vindt deze lucht de weg naar buiten. Heel soms kom je dit systeem tegen achter radiatoren, maar ook in het verleden is systeem B weinig toegepast.

Ventilatiesysteem C

Systeem C komt het meest voor in de Nederlandse woningbouw. Luchttoevoer geschiedt via roosters en een mechanische ventilatie-unit voert de lucht af. Door de mechanische afvoer ontstaat onderdruk in de woning, waardoor verse lucht op natuurlijke manier – via de roosters – de woning binnenkomt.

Tegenwoordig zijn er ook vraaggestuurde systemen leverbaar. Op basis van gemeten waarden (vocht, temperatuur, aanwezigheid en/of CO2) voert de ventilatie-unit lucht af. Deze vraaggestuurde C-systemen zorgen voor een gezonder binnenklimaat en verbruiken minder energie dan traditionele C-systemen. Met een vraaggestuurd C-systeem kan voldaan worden aan de BENG-eisen.

Overzicht van systeem C producten

Ventilatiesysteem D

Mechanische luchttoevoer en -afvoer is kenmerkend voor systeem D, ook wel bekend als balansventilatie. Balansventilatie-units zijn vrijwel altijd voorzien van warmteterugwinning (WTW). Dit beperkt het warmteverlies door ventileren waardoor systeem D het meest geschikt is voor BENG woningen.
Een dubbel leidingnetwerk is nodig voor de luchttoevoer en -afvoer. Daarnaast is een balansberekening nodig, omdat de aan- en afvoerdebieten met elkaar in evenwicht (balans) moeten zijn.
 
Overzicht van systeem D producten