• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie 

Een duurzame woning heeft een laag energieverbruik én biedt bewoners een gezonde leefomgeving. Nu huizen steeds beter geïsoleerd worden, is het belangrijk extra aandacht te besteden aan de ventilatie. Om de percentages vocht, fijnstof en CO2 terug te dringen, maar ook omdat een goed werkend ventilatiesysteem bijdraagt aan een lagere energienota.

Het vizier op ventilatie

Nederland heeft een flinke duurzaamheidsambitie: in 2050 moeten alle huizen in Nederland gasvrij verwarmd worden. Om deze ambities waar te maken gelden voor de nieuwbouw sinds 1 januari 2021 BENG-eisen. Het ontwerp van het ventilatiesysteem heeft invloed op alle drie de BENG-indicatoren. Vraaggestuurde en balansventilatiesystemen beperken bijvoorbeeld de energiebehoefte en het gebruik van primaire energie. Deze systemen ventileren automatisch wanneer bepaalde concentraties fijnstof of vocht worden overschreden. Daardoor blijft de lucht schoon en de energierekening laag.
BENG: de nieuwe standaard

Voorkom oververhitting

Aan de BENG-indicatoren is een comforteis toegevoegd, TOjuli. TOjuli stelt maximumeisen aan de opwarming van de woning in de zomer door zonlicht:

Woningen met een actieve koeling - zoals airconditioning - voldoen aan deze comforteis. De energie voor koeling heeft echter wel invloed op BENG 1.

Bij woningen zonder actieve koeling moeten extra maatregelen getroffen worden. Denk aan zonwering door overstekken en zomernachtventilatie.

Gezondheid

Vaak wordt er bij luchtverontreiniging naar buiten gekeken. Drukke kruispunten, snelwegen en fabrieken zorgen voor uitstoot van veel gassen. Maar in huis is de mens de grootste luchtvervuiler. Om een idee te geven: een mens produceert per uur ongeveer 30 gram vocht en 32 liter CO2. Bij inspanning zijn deze getallen veel hoger. Een huis dat alleen geïsoleerd en verwarmd wordt, is ongezond. Er ontstaat schimmelvorming en bewoners krijgen last van concentratieproblemen, vermoeidheid en luchtwegklachten. Daarom is ventileren zo belangrijk.

Concentraties CO2 en fijnstof

In een gemiddeld huis zijn de concentraties CO2 en fijnstof vaak veel hoger dan buiten. De concentratie fijnstof in de Nederlandse buitenlucht bedraagt ca. 430 ppm, in gebouwen is een dubbele concentratie geen uitzondering. Het Bouwbesluit stelt voor woningen geen eisen aan de concentraties fijnstof en CO2; in Nederland wordt de ventilatiebehoefte berekend op basis van het aantal kubieke meters. Voor woningen wordt echter wel vaak een grenswaarde aangehouden van 1.200 ppm en vraaggestuurde ventilatie-units zijn zo afgesteld dat ze meestal ‘optoeren’ bij grenswaarden van 800 ppm.

Air Excellent: één systeem voor de ventilatie 

In grote lijnen zijn er vier ventilatiesystemen. Meest gebruikt zijn systeem C (automatische luchtafvoer) en systeem D (balansventilatie). Om te voldoen aan de BENG-eisen wordt balansventilatie steeds vaker ingezet, maar tegenwoordig zijn er ook vraaggestuurde C-systemen die heel efficiënt ventileren.

Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer en heeft een luchtverdeelkast. Met één systeem kan je de volledige luchtverdeling realiseren. De luchtverdeelkast vereenvoudigt het ontwerp en - voor de bewoners erg prettig - voorkomt geluidsoverdracht.

Lees meer over de verschillende ventilatiesystemen

Meer informatie