• Energie

  Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

 • Ventilatie

  Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

 • Bouw

  Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Het nieuwe beugelen

Rogafa beugelvoorschrift: in vier heldere voorschriften
De installateur van rookgasafvoermateriaal draagt een grote verantwoordelijkheid.
Ondeugdelijke installatie kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging. De vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen, Rogafa zet hoog in op veiligheid. Dit heeft geleid tot het duidelijke en uniforme advies ‘altijd beugelen om de mof bij rookgasafvoer’.
Dit ‘nieuwe beugelen’ heeft Ubbink uitgewerkt in vier heldere installatievoorschriften/ checklists voor:

Algemene richtlijnen voor veilig beugelen

 • Pas uitsluitend beugels van het voorgeschreven type toe.
 • Beugel iedere bocht of verlengbuis,fixerend op de mof.
 • Voor horizontale en schuinlopende leidingen geldt.
 

Bij iedere verbinding 1 gefixeerde beugel (F) op de mof.

De afstand tussen de beugels mag maximaal 1 meter zijn. Bij elementen langer dan 1 meter dienen tussen twee moffen 1 of meer schuivende (S) beugels aangebracht worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig.


Voor verticale leiding geldt:

Bij iedere verbinding 1 gefixeerde beugel (F) op de mof.

De afstand tussen de beugels mag maximaal 2 meter zijn in het concentrische systeem en 2 meter bij het parallelle systeem. Bij elementen die langer zijn dan 2 meter dienen tussen twee moffen 1 of meer schuivende (S) beugels aangebracht te worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig.

Laatste element voor de doorvoer/ schacht:

Beugel altijd het laatste element van de aansluitleiding voor de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element een bocht is, kan ook het voorliggende element (op de mof) gebeugeld worden. 

Let op! In situaties met een maximale lengte van 0,5 m kan deze beugel de enige beugel in het aansluitsysteem zijn. 
Uitzondering voor een kort systeem, directe aansluiting op het toestel: Indien de verbindingsleidingen voor en na de eerste bocht beide korter zijn dan 0,25 m, dan kunnen de beugels op deze elementen achterwege blijven. De eerste beugel wordt in ieder geval geplaatst op maximaal 0,5 m vanaf het toestel.

Meer informatie