• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Energie

Veiligheid is de hoogste prioriteit bij het installeren van energiesystemen. Rookgassen van de cv-ketel moeten efficiënt afgevoerd worden om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. En bij zonnepanelen wil het het risico op brand tot een minimum beperken. Op het snijvlak van installatie- en bouwtechniek is Ubbink je partner. Samen staan we garant voor een veilige leefomgeving en zorgen we dat de cv-installatie, zonnepanelen en warmtepomp optimaal functioneren.
 
Nadat in 1959 in Slochteren gas werd gevonden zijn zo’n 7 miljoen woningen in Nederland aangesloten op het aardgasnet. De cv-ketel deed haar intrede en verwarmt het grootste deel van onze huizen (91%). Langzaam komt daar een kentering is. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van duurzame energie-opwekkers om de CO2-uitstoot terug te dringen. De warmtepomp wint terrein en zonnepanelen leveren elektriciteit.

Een veilige rookgasafvoer

Het rookgasafvoersysteem is essentieel voor het goed functioneren van de 7 miljoen cv-ketels die Nederland telt. Rookgassen moeten veilig worden afgevoerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen én voor het optimaal functioneren van de cv-ketel. Als installateur ben jij daar verantwoordelijk voor. Niet alleen moreel, ook wettelijk. In de Gasketelwet is geregeld dat alleen kundige handen de gasketel mogen plaatsen en onderhouden. Met als doel het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen.
 

Meer informatie over rookgasafvoersystemen

Het Nieuwe Beugelen

In de praktijkrichtlijn (NPR 3378-46) is Het Nieuwe Beugelen opgenomen. Hierin zijn de installatievoorschriften omschreven én het dringende advies om te kiezen voor een concentrisch rookgasafvoersysteem. Dit ‘fail safe’ systeem zorgt ervoor dat bij een lekkage de rookgassen niet in de leefomgeving komen, maar in de luchttoevoer van het verwarmingstoestel. Hierdoor geeft de ketel een storing aan en slaat hij af. Zo wordt het risico op koolmonoxideongevallen tot een minimum beperkt.


 
Meer informatie over het Nieuwe Beugelen

Energie van het dak

Daarnaast wordt energieopwekking op het dak steeds belangrijker. Onder andere om aan de eisen van BENG: de nieuwe standaard te voldoen. Zonnepanelen voorzien in de elektriciteitsvraag, maar het dak is ook de ideale plek om de buitenunit van de warmtepomp te plaatsen. En dan bij voorkeur optisch geïntegreerd.

Zonnepanelen

De installeren van duurzame energietechniek vergt echter een nieuwe benadering; het wordt nog belangrijker om installatie- en bouwtechniek te verenigen. Bij het integreren van zonnepanelen in het dak moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de dakconstructie. Daarnaast moet er voldoende afstand zijn tussen de panelen en het dak om oververhitting van de zonnepanelen te voorkomen. Hiervoor heeft Ubbink een uitgebreid programma slimme oplossingen, Solar Bevestiging.
Om het risico op brand te beperken moet bovendien voorkomen worden dat bladeren zich ophopen en vogels en ongedierte beschutting zoeken achter de panelen. Hiervoor heeft Ubbink het Solar Protectie programma.

Meer informatie over ons Solar Bevestiging en Protectie assortiment

Warmtepomp

Bij de warmtepomp vragen vooral esthetische en geluidsaspecten om slimmem oplossingen. Waar plaatsen we de buitenunit van de warmtepomp?, is een van de meeste gestelde vragen. Niet alleen zijn de – meestal witte units – geen lust voor het oog. De ventilator van de buitenunit produceert ook geluid. Bepaald is dat het geluidsniveau op de erfgrens ’s nachts niet hoger mag zijn dan 40 dB(A) en overdag maximaal 45 dB(A) mag bedragen. Zeker in een drukke stedelijke omgeving is het niet eenvoudig om hieraan te voldoen.
De Decorio warmtepompbehuizing is dé oplossing. De omkasting voor de buitenunit plaats je op een  hellend dak. Daardoor vergroot je de afstand tussen de ventilator en bijvoorbeeld de tuin van de buren. Door de donkergrijze behuizing wordt de buitenunit bovendien aan het oog onttrokken.

Meer over onze Warmtepomp toebehoren

Meer informatie