• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Gebouw constructie en bescherming

Een goede woning volgens BENG is goed geïsoleerd en luchtdicht.  Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Waar vroeger ongeïsoleerde woningen vol met vocht zaten, dreigt nu vooral het gevaar van ongezonde binnenlucht én condensatie en schimmelvorming in de constructie. Ventilatie van verblijfsruimtes  is van essentieel belang, maar net zo belangrijk is het voorkomen van condensatie en schimmelvorming in de constructie door koudebruggen en vooral luchtlekken. 

Ubbink heeft een groot aantal producten die bijdragen aan een goede constructie en bescherming van het gebouw. 

Plat dak

Vooral de constructies van platte daken zijn erg gevoelig voor condensatie. De warme lucht stijgt, maar kan er aan de bovenzijde niet uit door de dichte dakbedekking. Zelfs een dampremmende laag voorkomt niet alle waterdamp. Een extra ventilatiepijp voor de ontluchting van de dakconstructie kan problemen voorkomen.
 

Hellend dak

Ook in het hellende dak zijn dampremmende folies en dampdoorlatende waterkerende folies aan de buitenzijde veelal onmisbaar. Door de constructie zijn hellende daken minder gevoelig voor condensatie. Damp die door de constructie heen gaat, komt terecht in de ruimte onder de dakpannen. Met een goede ventilatie van nok en dakvoet verdwijnt de waterdamp eenvoudig naar de buitenlucht.

Vloer

Om meerdere redenen moeten de vloeren echter wel luchtdicht zijn. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de BENG-eisen, maar ook voor de veiligheid van bewoners. Onder het huis, in de kruipruimte, ontstaan namelijk schadelijke gassen. Door de vloer te isoleren voorkom je dat deze bodemgassen naar de woonvertrekken stijgen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Door de kruipruimte te ventileren voorkom je dat er te hoge gasconcentraties ontstaan.
 

Gevel

Een aandachtspunt bij spouwmuren is de constructieventilatie. Wat voor het hellende dak geldt, geldt ook voor de spouwmuur. De spouw behoort geventileerd te zijn aan zowel de boven- als de onderzijde.Stootvoegroosters combineren de juiste hoeveelheid ventilatie met een rooster dat ongedierte buiten houdt.

 

Meer informatie