• Energie

  Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

 • Ventilatie

  Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

 • Bouw

  Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

BENG: de nieuwe standaard

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe norm voor het bouwen Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Er is afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en er gelden nieuwe eisen en een nieuwe bepalingsmethode.
Voor een gebouw:
 • wordt de energiebehoefte in per vierkante meter bepaald (BENG 1). Dit wordt uitgedrukt in kWh per jaar
 • wordt het fossiele (primaire) energiegebruik berekend (BENG 2). Dit wordt uitgedrukt in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • wordt het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in een percentage (BENG 3)
Daarnaast is gelden er eisen voor de opwarming van gebouwen. TOjuli moet voorkomen dat gebouwen oververhit raken.

BENG in de praktijk
De drie BENG indicatoren hebben invloed op elkaar en bepalen samen hoe goed de woning  functioneert. Onder BENG 1 zijn voornamelijk bouwtechnische aspecten opgenomen. Denk aan de isolatie, oriëntatie en luchtdichtheid van de woning. BENG 2 focust op installatietechnische aspecten. Een goede score op BENG 3 wordt behaald door veel hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

De indicatoren zijn niet los van elkaar te zien. Neem bijvoorbeeld ventilatie. De keuze voor het ventilatiesysteem heeft direct invloed op het energieverbruik en bepaalt daardoor de uitkomst van zowel BENG 1 als BENG 2. Wordt er gekozen voor zonnepanelen dan is dat gunstig voor BENG 3, maar de doorvoeren mogen geen koudebruggen veroorzaken (BENG 1). Dat zijn niet alleen ontwerpvraagstukken, minstens zo belangrijk is een goede uitvoering.

Wil je meer weten over de BENG en eisen die worden gesteld aan nieuwwoningen? In het Kennisdocument Bouw kan je er alles over lezen.

BENG brengt bouw en installatietechniek samen
Waar installatie- en bouw samenkomen én aan de hoogste eisen moet worden voldaan, daar is Ubbink je partner. Wij verbinden het buiten- en binnenklimaat. We zorgen dat vervuilde lucht en rookgassen lucht afgevoerd worden terwijl de isolatiewaarden behouden blijven. Dat opgewekte zonne-energie veilig door het dak gevoerd wordt. En we maken ons sterk voor een gezond goed geventileerd binnenklimaat.

Meer informatie