• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Ubbink als (kennis)partner op weg naar duurzame toekomst

Sinds een paar jaar deelt Ubbink proactief kennis met installateurs en aannemers. Niet alleen via de traditionele brochures, maar ook met whitepapers en kennisdocumenten. Waarom? En wat heb je daar als installateur en aannemer aan?
Samen weet je meer dan alleen. Zo simpel is het, zegt marketingmanager Sander Otten van Ubbink. “Door kennis te delen worden we met z’n allen slimmer en kunnen we samen een betere prestatie leveren.” 

Sinds een aantal jaren deelt Ubbink proactief kennis met klanten. Dat zijn zowel aannemers als installateurs en daarmee is het bedrijf meteen uniek. De bouw- en installatiebranche zijn namelijk op veel vlakken twee verschillende werelden. Otten: “Onze kennis delen is één van de manieren waarmee we met Ubbink de verbinding proberen te leggen tussen die twee werelden.”
 

Meer samenwerking

De installateur en aannemer moeten door de ontwikkelingen steeds meer gaan samenwerken. Helemaal als straks de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht is. De aannemer wordt dan verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. En dus wil de aannemer bijvoorbeeld meer kennis hebben over de installatiewereld.
 

Vier kennisdocumenten

Ubbink deelt op verschillende manieren de kennis. De brochures vertellen alles over de producten en systemen. In de whitepapers duikt Ubbink de diepte in over bijvoorbeeld de Wkb en BENG. En er zijn inmiddels vier kennisdocumenten opgesteld: bouw, ventilatie, rookgasafvoer en duurzame energie van het dak. “Deze kennisdocumenten zijn bedoeld om onze klanten op de hoogte te houden van de grote ontwikkelingen die wij zien in de markt”, zegt Otten. 

Het eerste kennisdocument gaat over de prestatie van gebouwen. Die moet beter. Niet alleen bouwtechnisch, ook moeten ze minder energie gebruiken, gezond zijn en milieuvriendelijk worden. Daarvoor zijn allerlei strengere wetten en eisen opgesteld. Een aantal van deze wetten zijn nieuw (Wkb en BENG). Een aantal wetten krijgt een nieuwe naam (Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving). 
 

Ventilatie

Het kennisdocument ventilatie zoomt in op isolatie, verwarming en ventilatie; het fundament van duurzame huizen. Het grote effect van ventilatie op het energieverbruik wordt nog weleens vergeten. Bovendien is een goed functionerend ventilatiesysteem cruciaal voor een comfortabele en gezonde leefomgeving. Daarom heeft Ubbink hier extra aandacht aan besteed.

Met de Wkb en eerder de Gasketelwet wordt aantoonbaar vakmanschap steeds belangrijker voor de installateur. Vandaar het kennisdocument Rookgasafvoer. Het nieuwste kennisdocument gaat over de duurzame energie die wordt opgewekt op het dak, waardoor de bouw- en installatietechniek goed op elkaar moeten aansluiten. In het kennisdocument wordt uitgelegd waar je rekening mee moet houden bij het monteren van onder andere zonnepanelen en de warmtepomp.

Zo kan iedereen in de bouw- en installatiewereld Ubbink gebruiken als (kennis)partner op de weg naar een duurzame toekomst.

Wil jij je onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit? Vraag de kennisdocumenten van Ubbink dan aan door hier te klikken.
Meer informatie