• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Kennisdocument Bouw

Gebouwen moeten steeds beter presteren. Niet alleen bouwtechnisch, ze moeten ook minder energie gebruiken, gezond zijn en milieuvriendelijk worden. Daarvoor heeft de wetgever tal van wetten en eisen opgesteld.
Een aantal van deze wetten zijn nieuw. Denk aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de BENG. Een aantal wetten krijgt een nieuwe naam. Zo gaat het Bouwbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) heten. En … de eisen worden steeds verder aangescherpt. Op die weg naar een duurzame toekomst is Ubbink je partner. Wij houden je op de hoogte van belangrijke wijzigingen, zodat jij je kan onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit. Wij hebben de belangrijkste punten in een kennisdocument op een rijtje gezet. Vraag hier het Kennisdocument Bouw aan.
Meer informatie