• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Interview: Wet kwaliteitsborging en de installateur: toon aan dat je goed werk levert

Over ruim een jaar treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het toezicht op het bouwproces wordt anders. Het functioneren van gebouwen en installatie wordt getoetst. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de installateur? Wie is aansprakelijk voor gebreken? Onze collega Pascal van Meerten is geinterviewd voor het vakblad Gawalo over onze visie en eerste ervaring met de Wkb als fabrikant. Lees hier het volledige artikel.

Meer informatie