• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

We maken bewuste keuzes voor een nieuwe wereld

Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een speerpunt in het beleid van Ubbink. Dat betekent dat we continu kijken naar de verschillende doelstellingen die we onszelf opleggen en ons afvragen hoe we betere resultaten kunnen boeken door waarde toe te voegen.
Zowel op economisch, ecologisch als op sociaal gebied. En we mogen best zeggen: daarin zijn we succesvol. Zodanig zelfs dat we tijdens de laatste MVO-hercertificering een 4 (van de
5) hebben behaald, een score die voor relatief weinig organisaties is weggelegd

We werken met verschillende taskforces

Om een zo goed score te kunnen behalen op alle indicatoren die een rol spelen in dat proces, hebben we bij Ubbink verschillende “taskforces” in het leven geroepen. Deze taskforces houden zich bezig met de meest uiteenlopende onderwerpen en gebieden waarop we als organisatie waarde kunnen toevoegen aan de samenleving. Over hoe ons personeel optimaal inzetbaar blijft, bijvoorbeeld. Over hoe we omgaan met gasverbruik.
Over hoe we veiligheid kunnen verbeteren en waarborgen. Maar ook over zaken als: hoe beperken we onze ecologische footprint maximaal in alles dat we doen?

We zijn enorm trots op de resultaten

Door daar intensief en betrokken mee aan de slag te gaan, hebben we resultaten kunnen bereiken waar we enorm trots op zijn. Zo beschikken we inmiddels over een eigen werkplaats voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. We zijn intensief bezig met de ontwikkeling van zogenaamde “colbots”(collaborative robots”) om routinematige werkzaamheden te verrichten, zodat we onze eigen mensen daar niet mee hoeven te belasten.

Aan de andere kant geven we onze mensen de best denkbare trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en bedrijfshulpverlening. En beschikken we inmiddels over een zelfgebouwde en optimaal geïsoleerde hal waarvan het dak bijna volledig uit zonnepanelen bestaat. 


Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we ook heel veel kunnen leren van én aan andere bedrijven en organisaties. We zoeken continu de verbinding op; om trainingen en workshops te verzorgen, om ideeën uit te wisselen en om oplossingen te perfectioneren voor onze inzameling van afval en om te groeien als circulair merk.
People, planet, profit zit in de dna van onze organisatie. En het krijgt álle aandacht die het verdient.