Aanvraag prijsofferte ventilatie

Om vlot een vrijblijvende offerte en tekening te ontvangen, vragen wij u om onderstaande formulier in te vullen.
Vergeet zeker niet duidelijk leesbare plannen en een schets op te laden. 
Mocht u vragen vooraf hebben, dan kunt u ons steeds telefonisch of per mail bereiken.
Vals plafond
Chape
Vals plafond
Chape
Chape
Hier kunt u uw plannen/schets en bestek uploaden. (max. 10 MB)

Toelichtingen en voorwaarden 

Visualisatie op plannen 

 • Geadviseerd max. toevoerdebiet per ventiel/rooster: 75m³/h
 • Geadviseerd max. afvoerdebiet per ventiel/rooster: 75m³/h
 • Zorg steeds voor een volledig stel plannen (grond-, gevel- & doorsnedeplan) op schaal
 • De door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen moeten ten minste vermelden:
 • Het kanaalverloop en de afmetingen van de kanalen.
 • De locatie van de aanzuigopeningen voor toevoerlucht van buiten en afvoerlucht naar buiten.
 • De opstellingsplaats en specificaties van de ventilatie unit en de ventielen.
 • De plaats en het type van de akoestische voorzieningen.
 • De plaats van de bedieningsschakelaars en/of type regelingen.
 • De geïsoleerde installatiedelen.
 • De luchthoeveelheden per ruimte.
 • De afmetingen van de doorstroomopeningen bij bijvoorbeeld binnendeuren.
 • Positie technische kokers, voorzetwanden, vals plafond, …

Algemene opmerkingen 

In geval de debieten niet aangeleverd worden door de EPB-verslaggever, worden de berekeningen gebaseerd op de norm NBN D50-001.
Ubbink kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de door de verslaggever berekende EPB-debieten niet werden meegedeeld.
De berekeningen zijn informatief en moeten gecontroleerd worden door de EPB-verslaggever die verantwoordelijk is voor dit project en door de installateur of het studiebureau bevoegd voor dit project.
Deze offerte is pas geldig na deze controle met eventuele aanpassingen door de EPB-verslaggever na de EPB-verslaggeving en volgens de ingevoerde debieten.
Deze prijsofferte is een raming van het leidingsysteem opgemaakt op basis van de plannen van het gebouw. Het geheel van flexibele- , geïsoleerde kanalen en toebehoren is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden en de inplanting van de groep.

Niet inbegrepen in de offerte 

 • De doorstroomopeningen (deurroosters of openingen onder de deur)
 • Montagemateriaal (schroeven, pluggen, moeren, tape, …)
 • Eventuele brandkleppen (roosters, kleppen, monden … )
 • Isolatie van eventueel niet geïsoleerde kanalen (niet geïsoleerde kelders en zolders, buiten op dak inbegrepen)
 • In dienst stelling van de installatie
 • Inregel/meetrapport volgens de EPB regelgeving

Bijkomende voorwaarden

 • De plaatsing van de groep dient bij voorkeur te gebeuren in de nabijheid van de aanzuig van en uitblaas naar buiten, rekening houdend met het gewicht en geluidsniveau van de groep.
 • De boringen voor de doorvoer van de kanalen dienen door uw diensten te worden voorzien.
 • De ventilatie moet continu werken voor een goed resultaat overeenkomstig de norm.
 • Onder de binnendeuren dient er een opening te worden voorzien van 10mm over de gehele breedte, dit om de luchtdoorvoer van het ene lokaal naar het andere mogelijk te maken. Voor een keuken dient er een opening te worden voorzien van 20mm over de gehele breedte.
 • De filters dienen om de 2 à 3 maanden te worden gereinigd en dienen elk jaar vervangen te worden.
 • Het kanalennet vereist een thermische isolatie om de warmteverliezen en condens te beperken. Dit moet zeker gebeuren bij doorgang door niet verwarmde lokalen en alle luchtkanalen die zich bevinden tussen de ventilatie groep en de grens van het beschermd volume.
 • Het toestel moet steeds uitgerust zijn van een goed werkende sifonaansluiting met een waterslot van min. 6cm.